Trenutni zasad trešnje na gazdinstvu Privizer je 2 hektara a u pripremi je jos 2.3 hektara odnosno oko 2500 sadnica koje ćemo da posadimo na stalno mesto na jesen 2013 godine.Podloge gisela 5 su uvežene iz nemačke a u aprilu 2012 su posađenje u rastilo.Intenzivnim zalivanjem i prihranom smo dobili podloge prečnika 10-15 mm i visine oko 150 cm.U mesecu augustu smo na njih nakalamili željene sorte .

podloge

  • vreme