Na našoj plantaži jagoda prilikom zasnivanja novog zasada se najviše koriste zelene kontejnerske sadnice koje sami proizvodimo,dok svake treće godine sadimo i frigo sadnice (bezvirusne sertifikovane sadnice) da bi smo održali naše zasade zdravim i sortno čistim.Rasad pravimo u kontejnerima od 42 rupe,koji punimo supstratom i u njega pikiramo pažljivo odabrane odnosno pravilno razvijene i zdrave živiće.Živići se uvek uzimaju od najmlađih biljaka,kojima se nizom mera onemogućilo plodonošenje da bi sami živići bili što razvijeniji. Pre pikiranja živića u kontejnere oni se dezinfikuju potapanjem u više
različitih rastvora za dezinfekciju.

sadnice
Posle se kontejneri sa živićima čuvaju u plastenicima gde u posebno stvorenim uslovima dolazi do njihovog ukorenjivanja i daljeg razvoja.Rasad u plasteniku se u više navrata štiti preventivno od bolesti i štetočina,takođe se pravilno prihranjuje i redovno orošava da bih smo na kraju dobili zdravu sadnicu koja je u punoj kondiciji ,koja će lako da podnese proces rasađivanja i visoke temperature.

rasad1

rasad2
I tako iz godine u godinu unapređujemo ceo proces proizvodnje i
pravimo iz godine u godinu sve kvalitetniji rasad i tako obezbeđujemo sebi sve veće i stabilnije prinose.

rasadjivanje

  • vreme